IVO Opony Express

Wyślij wiadomość

Masz pytanie? • Wyślij e-mail. • Odpowiemy szybko i wyczerpująco!

Wyślij wiadomość »

Lokalizacja

Pokaż więcej »

 

start  » Usługi  » Geometria kół

Geometria kół

Zbieżność kół w pojazdach drogowych oznacza, że wszystkie elementy zawieszenia i sterowania działają poprawnie, a koła toczą się równo. Ustawienie zbieżności jest bardzo ważne z punktu widzenia zużycia bieżnika i precyzyjnego kierowania.

Zbieżność kół

Nieprawidłowa zbieźność kół

Nierówne zużycie przednich lub tylnych opon bądź zmiany w zachowaniu pojazdu (np. ściąganie na jedną stronę) mogą być oznaką źle ustawionej zbieżności. Wiele samochodów jest już dzisiaj wyposażonych w tylne zawieszenie pozwalające na regulowanie zbieżności. Twój samochód może również wymagać ustawienia zbieżności osi przedniej lub wszystkich kół. Średni koszt ustawienia zbieżności może wielokrotnie zwrócić się w przebiegu opon, wydajności i komforcie.

Wzrastająca liczba wypadków samochodowych powoduje, że najważniejszym zagadnieniem, dla osób zajmujących się współczesną motoryzacją, jest bezpieczeństwo jazdy. Jednym z czynników mających wpływ na bezpieczną jazdę jest geometria ustawienia kół samochodu. Producenci samochodów ustalają optymalne wartości parametrów charakteryzujących ustawienie kół. Utrzymanie ich w granicach tolerancji - to bezpieczeństwo kierowcy, pasażerów i ładunku, zwłaszcza przy większych prędkościach jazdy. Przeprowadzana okresowo kontrola ustawienia kół samochodu, za pomocą odpowiedniego przyrządu, umożliwia w porę wykrycie i usunięcie usterek, przez co wydłuża się okres użytkowania opon oraz zapewnia się ich równomierne zużycie.

Maszyna do regulacji geometrii zawieszenia

Zbieżność kół jest wartością wskazującą na wzajemne położenie względem siebie kół przednich lub tylnych, patrząc od przodu pojazdu. Wartości zbieżności są dodatnie, jeżeli koła skierowane są do wewnątrz. Jeżeli koła skierowane są na zewnątrz to wartości są ujemne, a koła określa się mianem rozbieżnych.
Prawidłowe ustawienie zbieżności lub rozbieżności zapewnia równoległy bieg kół, gdy pojazd jest w ruchu. Nieprawidłowe ustawienie może mieć ujemny wpływ na stabilność i kontrolowanie biegu pojazdu oraz na zużycie ogumienia.

Kąt pochylenia koła to kąt zawarty pomiędzy pionem a płaszczyzną koła. Jeżeli koło przy widoku pojazdu z przodu lub z tyłu jest pochylone na zewnątrz, to pochylenie jest dodatnie. Jeżeli pochylone jest do wewnątrz, występuje pochylenie ujemne.
W przypadku pochylenia dodatniego koło wywiera zwiększony nacisk na łożysko wewnętrzne piasty, a więc łożysko zewnętrzne i nakrętka mocująca koło na czopie są odciążone. Koła o takim pochyleniu tworzą na płaszczyźnie jezdni stożki odtaczane, powodujące rozchodzenie się kół podczas ruchu pojazdu do przodu, co ogranicza tendencję do drgań samowzbudnych. Koła przednie o dużym pochyleniu mają dużą zbieżność. Działanie stożków odtaczanych, utworzonych przez koła, w tak znaczny sposób przeciwdziała zbieżności, że przy jeździe do przodu powoduje równoległe ustawienie kół. Małe pochylenie lub pochylenie równe zero wiąże się przeważnie z małą lub zerową zbieżnością. Ujemne pochylenie, przy szybkiej jeździe na zakrętach, zwiększa poprzeczną sprężystą reakcję opony, przeciwstawiającą się odśrodkowej sile bezwładności.

 

Zobacz także:

  • Kontakt, mapa
  • drukuj

    IVO Opony Express

     « start | ↑ góra | ← cofnij

    http://www.ivo.com.pl

    © BMD Web 2011